VOIMAANTUVA TYÖYHTEISÖ

published by Sun Innovations, Helsinki


design: Kalle Müller

printing house: Otavan Kirjapaino OY, Finland