Logo

Haridus- ja Teadusministeerium


Tellija: HTM

Kujundus: Kalle Müller

MAP graafikadisainikonkurss 2007

3. koht